POHODOVÝ KLUBÍK – Základní informace pro zájemce

• Kapacita na den je 12 dětí, o které se starají 3 lektorky (stále stejné).
• Přijímáme děti od 2 let věku.
• Provozní doba od 8,00 – 13.00 hodin, odchod dětí mezi 12.30 – 13.00 hodinou.

Ceník:

2 dny v týdnu     3900,- Kč měsíčně,

3 dny v týdnu      4300,- Kč měsíčně,

4 dny v týdnu      4500,- Kč měsíčně,

5 dnů v týdnu      5000,- Kč měsíčně,

V cenách je zahrnuta dopolední svačina, obědy si nosí děti z domova. Platba do 10. dne v měsíci, případně dle dohody.

• Možnost odpolední docházky do 15.00 hodin, příplatek 300,- Kč/den.
Absence řešíme formou náhrad, při vyšší absenci je snížen měsíční paušál. Omlouváme pouze nemoci, za dovolené předem hlášené snižujeme denní paušál, nebo nahrazujeme. Více informací najdete následně v přihlášce.
Plenky nevadí, v tomto věku počítáme s tím, že děti plenky mají. S odplenkováním rády pomůžeme.

PROGRAM:
8.00 – 9.00 příchod dětí do skupiny, volná hra, úklid herny
9.00 – 9.40 řízený vzdělávací program
9.40 – 10.00 svačina
10.00 – 10.30 výtvarná činnost, oblékání ven
10.30 – 11.30 pobyt venku, ven chodíme každý den, pokud není extrémní počasí
11.30 – 12.00 oběd
12.00 – 12.30 volná hra
12.30 – 13.00 odchod dětí domů
13.00 – 15.00 odpočinek, volná hra, pobyt venku v teplých měsících

O letních prázdninách je zavřeno. Klubík je otevřený 2 týdny v červenci a týden v srpnu.
• Před přijetím dítěte probíhají individuální schůzky se zájemci, schůzek se zúčastní i děti. Pokud máte zájem, napište na email venuse.kislingerova@seznam.cz telefonní spojení na Vás, jméno dítěte a věk.
• Po odevzdání vyplněné přihlášky uhradíte rezervační zálohu ve výši 2000,- Kč. Tato záloha se v září odečítá z platby, o to budete v září hradit méně.
Adaptace probíhá dle potřeb každého dítěte. Jedná se o individuální záležitost. Je možné využít adaptační program v měsících od března do srpna (docházka do skupiny 1x týdně za doprovodu rodiče na 1-1,5 hodiny, poté se může dítě zapojit bez doprovodu rodiče na celé dopoledne). Do adaptačního programu přijímáme děti po uhrazení rezervační zálohy.

KONTAKTY:
Venuše Rábová, tel. 733 584 728, venuse.kislingerova@seznam.cz
Těšíme se na případné setkání s vámi !
Venuše, Jarka a Dana