V našem Pohodovém klubíku nabízíme hlídání dětí v klidném rodinném prostředí. 

 

Děti vedeme k samostatnosti a  rozvíjíme jejich  dovednosti pomocí jejich přirozeného zájmu učit se novým věcem.
Touha po poznání je dětem vlastní, vrozená, samy od sebe chtějí porozumět světu. Chtějí se naučit nové věci, být samostatnější a mít více kompetencí. Rády pak přijmou naši pomoc, jen musí to, co jim poskytujeme, mít pro ně smysl, musí nové poznatky chápat jako užitečné a potřebné. K tomu jim pomáhá vlastní zkušenost.
„Bezpodmínečné přijetí, láska bez podmínek,  respektovat vlastní hodnoty jedince, to je naše motto pro práci s dětmi, která je pro nás posláním.“
Venuše, Jarka, Dana