Angličtina naruby

! HLEDÁME LEKTORKU ČI LEKTORA PRO TENTO KURZ !
V kolika letech začaly vaše děti mluvit česky? V roce? V roce a půl? Ve dvou letech? Z pohledu učení se jazyka, co dělaly do té doby, než začaly mluvit? Nic? Vůbec ne. Právě naopak! Intenzivně budovaly základy svých jazykových dovedností – naposlouchávaly si jednotlivé hlásky, budovaly svou slovní zásobu, získávaly pozitivní vztah k češtině. To všechno v oblasti pasivní znalosti jazyka – tedy porozumění. A kdy začaly vaše děti mluvit? Když na to byly připravené.
Angličtina NARUBY plně respektuje tento přirozený proces a zakládá si na správném nastavení očekávání rodičů od výuky angličtiny pro děti od 2 do 5 let. Cílem Angličtiny NARUBY je, aby:
  1. děti získaly k angličtině pozitivní vztah
  2. se děti naučily reagovat na anglická slova a budovaly tak svou pasivní znalost angličtiny
  3. děti měly prostor mluvit anglicky, až když jsou na to připravené
  4. aktivity uváděné ve výuce respektovaly přirozené potřeby dětí – objevování skrze smysly, pohyb, „reálno“
  5. rodiče získávali jistotu ve svých „anglických výukových schopnostech“

 

V čem jde tedy Angličtina NARUBY proti proudu?
– nastavuje reálná očekávání rodičů od toho, co výuka angličtiny ve věku 2-5 let může dítěti přinést
– učí nejen děti, ale i jejich rodiče – ukazuje jim způsoby, jak přirozeně procvičovat angličtinu s dětmi doma
– tím, že se rodiče účastní výuky s dětmi, vědí přesně, co se v hodině probíralo a mohou tak přirozeně navázat s procvičováním angličtiny doma
– žádné povinné kupování výukových materiálů (a tím další skryté výdaje)

 

 

Cena: 140 Kč / 1 lekce 

Projekt vznikl ve spolupráci  společnosti MAMAfaktura a Rodinného centra POHODA.

Více informací a rezervace: venuse.kislingerova@seznam.cz

nebo

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ: